Ansvarig för internsidorna för extra


Namn och address
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista, Sverige

Verkställande Direktör
Thore Pedersen

Telefonnummer
+46 8 750 15 00

Organisationsnummer
SE-556047-1194